Creative Absinthe Project (EN) – Mirela Bichigeanu & Dan Iordache

 

While Adam and Eve were jointly banished from the Garden of Eden, raised the same children and shared the same experiences throughout human history, they remain two separate entities. The never-ending “battle of the sexes” has become more and more visceral these past decades. Now more than ever, it is generating an explosion of emotional effects resembling a vortex that sucks in feelings, energies, passions, dramas etc. Using a series of self-portraits capturing situations and/or activities that are mundane or not, the Project attempts to offer the viewer an X-ray of this duality, in hopes that it may help find the reasons why we are what we are.

We chose to separate the two planes in order to delimitate the joint space. The CREATIVE ABSINTHE Project is taking a slightly ironic look on certain situations created over the past decades. Women and men go through separate experiences, but they also have shared experiences, which go unnoticed, with little regard to the effects of this oversight on both sexes or on their social status.

The purpose of the being is related to time. We are born into and we open our eyes to this world as if we were thrown on a trajectory decided by someone else, not by ourselves. We come carrying a minimal emotional, material and spiritual baggage, which we then grow through a series of experiences and observations throughout our life, as we are looking for meaning in every second of our existence. We get involved in various activities, some of which are commonplace, which makes us forget what life stands for. A fundamental dimension of our existence eludes us and, because of that, CREATIVE ABSINTHE is trying to draw attention to how our core values are either exaggerated, forgotten or ignored. For each of us, there comes a time when we become aware of death as a limitation to all possibilities. In that moment, we begin to acquire an exhaustive understanding of our own existence. We look back on our life, we assess everything and we realize that the triteness of everyday living becomes meaningless and that there is another, deeper dimension to life. Thus, it becomes possible for us to give ourselves a second chance and to design a different future.

In no way does this Project undertake to discredit reason; instead, it attempts to show, using various techniques for manipulating space and time, that the reality in which we live can be subversive sometimes and that the things surrounding us, in which we believe, have a special texture that we can access through observation and meditation. So, observe, meditate and discover Adam and Eve!

Creative Absinthe Project (RO) – Mirela Bichigeanu & Dan Iordache

 

Adam și Eva, deși au plecat împreună din rai, au crescut aceeași copii și au avut experiențe comune de-a lungul istoriei umanității, rămân în continuare două entități diferite. Avem eternul ”război al sexelor”, care în ultimele decenii a devenit tot mai visceral, generând, mai mult ca niciodată, o explozie de efecte emoționale asemănătoare unui vortex în care sunt atrase sentimente, energii, pasiuni, drame etc. Proiectul încearcă bazându-se pe o serie de autoportrete care surprind situații și/sau activități cotidiene și mai puțin cotidiene, să-i ofere privitorului o radiologie a acestei dualități, uneori cu speranța că poate găsi cauzele pentru care suntem ceea ce suntem.

 S-a marșat pe separarea cadrelor în ideea delimitării spațiului comun. Proiectul “CREATIVE ABSINTHE” încearcă o ușoară ironie asupra anumitor situații create în ultimele decenii. Femeile și bărbații trăiesc experiențe diferite, dar și în comun, acestea fiind ignorate, fără a lua în considerare efectele generate asupra celor două sexe sau a statutului lor social.

Sensul ființei este legat de timp. Ne naștem și trezim în lume ca și cum am fi fost aruncați pe o traiectorie pe care altcineva a decis-o, nu noi. Venim cu un bagaj minim emoțional, material și spiritual, devoltându-l ulterior printr-o sumă de experiențe și observații de-a lungul vieții, fiind în fiecare clipă a existenței noastre în căutarea unui să sens. Ne implicăm în diferite activitați, uneori banale, ceea ce ne face să uităm ce reprezintă viața în sine. Ne scapă o dimensiune fundamentală a existenței noastre și, sub acest aspect, “CREATIVE ABSINTHE” încearcă să atragă atenția asupra exagerării, uitării sau ignorării valorilor de bază. Pentru noi toți, apare un moment când devenim conștienți de moarte ca o limită a tuturor posibilitaților, clipă în care începem să dobândim o înțelegere exhaustivă asupra propriei existențe. Apare un bilanț, evaluăm viața și realizăm că banalul cotidian devine lipsit de sens și că există o altă dimensiune mult mai profundă asupra vieții. Astfel, este posibil să ne dăm o șansă și să încercăm să proiectăm un viitor diferit.

Proiectul nu își propune în nicun fel discreditarea rațiunii, ci încercă să arate, folosind diferite tehnici de manipulare a spațiului și a timpului, că realitatea în care trăim uneori poate fi subversivă și că lucrurile care ne înconjuară și în care credem au o textură specială la care putem ajunge prin observație și meditație. Deci, observați, meditați și descoperiți-i pe Adam și Eva!